ΕΕΔΑ - Κοινωνικά δικαιώματα σε κρίση


Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ως συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας, είχε πέρσι τονίσει την ανάγκη διαρκούς σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την προσπάθεια εξόδου από την κρίση εξωτερικού χρέους. Επεσήμανε τότε ότι οι εξελίξεις στο εθνικό οικονομικό περιβάλλον, όπως επιτείνονται από τις διεθνείς οικονομικές πιέσεις και την απροθυμία των διεθνών πιστωτών να βρεθούν σταθερές, μακροχρόνιες λύσεις στην κρίση χρέους, οδηγούν σε διατάραξη των κοινωνικών ισορροπιών σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φέτος (8/12) η ΕΕΔΑ επανέρχεται με νέα σύσταση προς κυβέρνηση και κοινοβούλιο. Διαπιστώνει ότι οι κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις επαληθεύουν δραματικά τους φόβους της. Η ραγδαία υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του λαού, η ταυτόχρονη αποδόμηση του Κοινωνικού Κράτους και η λήψη μέτρων που δεν ανταποκρίνονται στην κοινωνική δικαιοσύνη κλονίζουν την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία. Τονίζει επίσης πως η εκποίηση/ αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και η παραχώρηση κοινωφελών οργανισμών οφείλουν να γίνονται με γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και, ειδικότερα για τους κοινωφελείς οργανισμούς, με διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα αγαθών ή υπηρεσιών που αυτοί παράγουν ή παρέχουν καθώς και του δικαιώματος για δίκαιες συνθήκες εργασίας.
Η ΕΕΔΑ εκφράζει έντονη ανησυχία για όσα οδηγούν σε εξαθλίωση μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, διευρύνουν το κοινωνικό χάσμα, διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό, ενισχύουν ακραία και μισαλλόδοξα στοιχεία και κλονίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Συγκεκριμένα επισημαίνονται: η διαρκής, δραστική μείωση μισθών και συντάξεων, ακόμη και πολύ χαμηλών. Η ανατροπή της ιεραρχίας και η αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η διευκόλυνση των απολύσεων και ο περιορισμός των προσλήψεων. Η αλματώδης αύξηση της ανεργίας και η γενική εργασιακή ανασφάλεια. Η αποδιοργάνωση, μείωση ή κατάργηση των κοινωνικών υποδομών. Η δραστική μείωση ή κατάργηση βασικών για την επιβίωση παροχών. Η έλλειψη στήριξης της οικογένειας, ενώ διαρκώς αυξάνονται οι άνεργοι γονείς με μικρά παιδιά. Η έλλειψη προοπτικών για τους νέους, που είτε είναι άνεργοι είτε απασχολούνται υπό δυσμενείς και επισφαλείς συνθήκες. Η παράλληλη αύξηση άμεσων και έμμεσων φορολογικών και άλλων βαρών, χωρίς αντιστοιχία με τη φοροδοτική ικανότητα και κατά παράβαση της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η αναδρομική επιβολή φόρων και οι επαχθείς όροι πρόσβασης στη Δικαιοσύνη για την αμφισβήτησή τους όπως η αξίωση προκαταβολής του 50% του επίδικου ποσού της διοικητικής διαφοράς εκ μέρους του προσφεύγοντος. Η ανεπάρκεια της νομικής βοήθειας για την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη των οικονομικά ασθενών. Η στέρηση βασικών κοινωνικών αγαθών ως κύρωση για μη καταβολή φόρου και η μετατροπή κοινωφελών οργανισμών σε όργανα φοροεισπρακτικά και αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο καταιγισμός απρόβλεπτων, περίπλοκων, αλληλο-συγκρουόμενων και αενάως τροποποιούμενων «μέτρων λιτότητας», άμεσης και συχνά αναδρομικής εφαρμογής που επιτείνει τη γενική ανασφάλεια.
Σύμφωνα όμως με το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση «δεν περιορίζεται σε μια οικονομική ένωση. Πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίζει, με κοινή δράση, την κοινωνική πρόοδο και να επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ευρωπαϊκών λαών». Η Συνθήκη ΕΕ ορίζει πως τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδεις αξίες και θεμέλιο λίθο της ΕΕ ενώ πρώτος στόχος είναι η προώθηση των αξιών της και της ευημερίας των λαών της. Οι κοινωνικοί στόχοι της ΕΕ συνδέονται άρρηκτα με τους οικονομικούς στόχους και είναι καθοριστικοί για την αποτελεσματικότητά τους – η οικονομική συνοχή στηρίζεται στην κοινωνική συνοχή. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που δεσμεύει την ΕΕ και τα κράτη μέλη κατοχυρώνει αδιαίρετα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και διακηρύσσει ότι η ΕΕ «τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της». Η ΕΕΔΑ θυμίζει επίσης πως η Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων της ΔΟΕ ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της και να προχωρήσει σε πλήρη και ειλικρινή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, προς επανεξέταση των μέτρων λιτότητας που έλαβε ή σχεδιάζει, επανεκτιμώντας τις επιπτώσεις σε βάρος των εργαζομένων και διασφαλίζοντας το επίπεδο διαβίωσής τους.
Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει διέξοδος από την κοινωνικο-οικονομική και πολιτική κρίση, που εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη, ούτε μέλλον για την ΕΕ, χωρίς εγγύηση των θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Απαιτείται λοιπόν συστράτευση των ευρωπαϊκών δυνάμεων προς διάσωση των αξιών που στηρίζουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Για τους λόγους αυτούς η ΕΕΔΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και καλεί την Κυβέρνηση και την Βουλή να σταθμίζουν τις συνέπειες των δημοσιονομικών μέτρων στην κοινωνική προστασία και ασφάλεια. Καλεί επίσης σε κοινή δράση με τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των άλλων κρατών μελών και το Ευρωκοινοβούλιο, ώστε κάθε μέτρο οικονομικής διακυβέρνησης και οι σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις της Συνθήκης ΕΕ να θεσπίζονται και να εφαρμόζονται με σεβασμό και εγγύηση των θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
πηγή : www.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: