Δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οροθετικός που είχε απολυθεί λόγω του HIV.
Δικαιώθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οροθετικός ο οποίος είχε απολυθεί απο την εργασία του λόγω της οροθετικότητας του. Καταδικάστηκε η Ελλάδα και υποχρεώνεται να καταβάλει 14.000 ευρώ για ηθική βλάβη.

Ο οροθετικός εργαζόμενος απολύθηκε από την εταιρία κοσμημάτων στην οποία εγαζόταν όταν έγινε γνωστό στην διεύθυνση της επιχείρησης και στους/στις συναδέλφους του ότι είναι φορέας του ιού HIV. 

Το δικαστήριο αποφάσισε σήμερα ότι η Ελλάδα παραβίασε τα δικαιώματα του ανθρώπου, όταν ο 33 ετών κάτοικος Αθηνών απολύθηκε λόγω της HIV λοίμωξης του.

Με τη σημερινή απόφαση του στην υπόθεση του Ι.Β. Β. εναντίων Ελλάδας (. αίτηση αριθ. 552/10), η οποία δεν είναι οριστική, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αποφάνθηκε ομόφωνα, ότι υπήρξε:

Παραβίαση του άρθρου 8 (δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 (απαγόρευση των διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο προσφεύγων υπήρξε θύμα διακρίσεων λόγω του ότι είναι φορέας του ιού HIV. Τα εθνικά δικαστήρια που είχαν διακιολογήσει την απόλυση είχαν βασίσει την απόφασή τους να απορρίψουν την καταγγελία του πρώην εργαζόμενου σχετικά με την απόλυσή του σε σαφώς ανακριβείς πληροφορίες που αφορούσαν την μεταδοτική φύση της ασθένειάς του. Επίσης, δεν είχαν δώσει επαρκή εξήγηση για το πώς τα συμφέροντα του εργοδότη υπερτερούν του οροθετικού που απολύθηκε, αποτυγχάνοντας έτσι να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των δύο μερών.

Ο προσφεύγων υπήρξε θύμα διάκρισης λόγω της κατάστασης της υγείας του, κατά παράβαση του άρθρου 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 14.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα έπρεπε να καταβάλει στον προσφεύγοντα το ποσό των 14.000 ευρώ. 

πηγή : http://www.humanrightseurope.org/2013/10/sacked-hiv-positive-worker-awareded-e14000-after-human-rights-court-complaint/#.Uk168Uq9MGI.facebookΔεν υπάρχουν σχόλια: