Βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα για την Ηπατίτιδα

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ηπατίτιδα είναι μια ετήσια εκδήλωση για τις ομάδες ασθενών και των ανθρώπων που ζουν με ηπατίτιδα Β και C. Είναι μια ευκαιρία να υπάρξει ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα της ασθένειας, να τρέξουν καμπάνιες πρόληψης και ευαισθητοποίησης των ευπαθών ομάδων και του ευρύ κοινού αλλά και παράλληλα να ασκηθεί πίεση στους πολιτικούς φορείς ώστε οι ασθενείς να αποκτήσουν πρόσβαση στις καινούργιες θεραπείες.

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» δημιούργησε, αυτό το μικρής διάρκειας ενημερωτικό βίντεο και προσπαθεί μέσα από αυτό να αναδείξει την εγκληματικά ανύπαρκτη ενημέρωση-πληροφόρηση που έχει η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το θέμα των ιογενών ηπατιτίδων B και C.

Επηρεάζει περισσότερους από 500 εκατ. ανθρώπους παγκοσμίως.
Ενημερώσου για αυτή...
Αντιμετώπισε την...


Ενημερώσου για την Ηπατίτιδα 
στο website του «Προμηθέα» Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος
http://helpa-prometheus.gr/